MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A. '………………………………' ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B. 'Yıldırım Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti' ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 • BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

 • BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

 • KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

 • YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

 • HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

 • SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

 • ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

 • SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

 • SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

 • TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

 • SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

 • MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

 • Ünvanı: Yıldırım Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti

 • Adres: Bozkurt Mah. Ergenekon Cad. No:10

 • Telefon: 02123000044

 • Fax: 02122304588

 • E-Posta: [email protected]

5. TESLİM EDİLECEK KİŞİ BİLGİLERİ

 • Teslim edilecek kişi:

 • Teslimat Adresi:

 • Telefon:

 • Fax:

 • E-Posta:

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

 • Sipariş veren kişi:

 • Fatura Adresi:

 • Telefon:

 • Fax:

 • E-Posta:

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

 • Ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi:

 • Toplam satış bedeli:

 • KDV oranı:

 • Toplam KDV tutarı:

 • Ödeme Şekli:

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, işbu sözleşme konusu siparişi vermeden önce, ön bilgilendirme ve cayma hakkı konularında SATICI tarafından site üzerinde yapılan açıklamaları okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, işbu sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin tüm ön bilgileri ve cayma hakkı konularını eksiksiz ve doğru olarak öğrenmiş ve bilgi sahibi olmuştur.

8.2. SATICI, sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin tüm ön bilgileri ALICI’ya vermekle yükümlüdür.

8.3. Sözleşme konusu mal veya hizmet, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilebilir. ALICI, sözleşme konusu mal veya hizmetin teslimatı için işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. Teslimat sırasında ALICI tarafından alınan malın/yapılan hizmetin eksik, ayıplı veya hasarlı olması durumunda, teslimatı yapan kargo şirketinden tutanak tutulması istenmelidir; aksi takdirde malın/yapılan hizmetin eksiksiz ve hatasız olarak teslim edildiği kabul edilecektir.

8.4. SATICI, sözleşme konusu mal veya hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

9. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu malın teslimatı tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış, ambalajının açılmamış ve bozulmamış olması şarttır.

10. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b. Teslimattan sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

c. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek, çabuk bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar.

11. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE MALIN İADESİ

ALICI, cayma hakkını kullanmak için SATICI'ya 14 gün içinde yazılı bildirimde bulunmalıdır. ALICI, cayma hakkını kullandığına dair yazılı bildirimi ile birlikte, varsa malın gümrük beyannamesi, dekontu gibi belgeleri SATICI'ya iade etmelidir. ALICI, malı, kendisine veya SATICI'ya teslim alındığı tarihten itibaren en geç 14 gün içinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış, ambalajının açılmamış ve bozulmamış olması şarttır.

12. CAYMA HAKKININ SONA ERMESI

Cayma hakkı süresi, malın teslim edildiği gün başlar ve yukarıda belirtilen şartlar dahilinde kullanılmak üzere 14 gün süreyle devam eder. Ancak, ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için SATICI'ya yazılı bildirimde bulunması ve malı yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde iade etmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen fatura tutarının ALICI'ya iade edilmesi, ALICI'nın malı SATICI'ya teslim etmesini takip eden 14 gün içinde yapılır.

 

13.YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 08/06/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2022 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

14.YÜRÜRLÜK ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SATICI: Yıldırım Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti

 

ALICI:

 

TARİH:

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Bu web sitesini kullanarak ve çerezleri kabul ederek, bu çerez kullanım metnini okuduğunuzu ve çerez kullanımına onay verdiğinizi kabul etmiş olursunuz.