Adsiz 500 500Piksel 11

Kuru Boya’dan Sulu Boya’ya戊

Suluboya ya da suluboya resim,bir boya t羹r羹n羹 ve resim tekniini anlatan terim. Sulu boya 癟eitlerinde pigmentler su-bazl覺 bir sol羹syon i癟erisinde bulunur. Suluboya resim tekniinde ise 覺slat覺lm覺 f覺r癟a bir palette boya ile kar覺t覺r覺l覺r ve k璽覺t ya da baka bir y羹zey 羹zerinde uygulan覺r.

Sulu boya resim teknii su ile 癟al覺覺lan bir boyama tekniidir. Temel 繹zellii renklerin saydaml覺覺d覺r. Sulu boya 癟abuk kurur, bu nedenle h覺zl覺 癟al覺覺lmas覺 gerekir. Sulu boya effaf bir boyad覺r, kapat覺c覺 繹zellii azd覺r. Bu nedenle a癟覺k bir renk, koyu bir rengin 羹zerinde 癟al覺覺lamaz.

Sulu boya resim teknii dier resim tekniklerine g繹re zor bir tekniktir. Sulu boyada renkler effaf (transparan) olduundan sonu癟 繹nceden kestirilemez. D羹zeltme yapmak nerdeyse imkans覺zd覺r. Sulu boyan覺n kalitesi pigmentlerin ve dier bileenlerin kalitesiyle orant覺l覺d覺r.

Sulu boyada kullan覺lan pigmentlerin 覺覺a dayan覺kl覺klar覺 ve s羹reklilikleri 繹nemlidir. Ucuz kalitesiz sulu boyalarla resim yapmak 癟ok zordur. Suluboya 癟al覺malar覺nda boyan覺n olduu kadar kullan覺lan suluboya ka覺d覺 ve suluboya f覺r癟as覺n覺n da kaliteli olmas覺 gerekir.

Macun k覺vam覺nda t羹plerde (繹rnein; Schmincke Horadam Artist T羹p Suluboyalar, Sennelier Artist T羹p Sulu Boyalar, Lukas 1862 Artist Sulu Boyalar, Maimeri Blu Artist Sulu Boyalar, Van Gogh T羹p Suluboyalar, Maimeri Venezia T羹p Sulu Boyalar, Daler Rowney T羹p Sulu Boyalar)
Ta sertliinde tablet olarak (繹rnein; Winsor Newton Cotman Tablet Sulu Boyalar, Van Gogh Tablet Sulu Boyalar, St. Petersburg Tablet Sulu Boyalar, Zig Gansai Tambi Tablet Sulu Boyalar) sat覺lmaktad覺r.

Eski D繹nemlerde Suluboya Haz覺rlan覺覺

Bilindii gibi, eskiden her ressam boyalar覺n覺 kendi haz覺rlar, 羹zerine yal覺 boya resim yapt覺覺 muamban覺n astar覺na kendi s羹rerdi. Boya unsuru olarak hem nebati, hem de hayvani ve kimyevi maddeler kullan覺rd覺. At繹lyede bu maddelerin d繹v羹lmesi ressam覺n 繹rencilerinin (癟覺raklar覺n) ii idi. Sa簫natta biraz daha ilerlemi 繹renciler de (kalfalar) bu boyalar覺 yap覺t覺r覺c覺 ve koruyucu maddelerle kar覺t覺r覺rlard覺.

Her ressam覺n boya yapmakta ken簫disine mahsus tertipleri, re癟eteleri vard覺 ve bunlar k覺smen gizli tutulurdu. B羹t羹n eski el sanatlar覺n覺n sanayilemesi ve standartlamas覺 ile beraber boya yap覺m覺 da bu t羹rl羹 繹zel tertiplerden 癟覺kt覺 ve geni 繹l癟羹de toptan yap覺m balad覺. M羹rekkep bal覺覺 (sepia) ve erguvan rengi boya veren midyeleria (Purpurschnecke) yerini kimyevi maddeler ald覺.

Bir Suluboya’n覺n Olmazsa Olmazlar覺 Nelerdir?

Resim boyalar覺nda aranan bal覺ca 繹zellikler unlard覺r: Parlakl覺k ve canl覺l覺k, solmamazl覺k, dayan覺kl覺l覺k, baka renklerle kolayca kar覺abilme ve 癟ar癟abuk kuruyup sertlemeden *t羹p veya 癟anaklar i癟inde uzun m羹ddet kullan覺lma kabiliyeti. Bug羹n biz istediimiz her t羹rl羹 boyay覺 癟ar覺dan haz覺r olarak alabiliyoruz. Boya fabrikalar覺n覺n kendi imalat alanlar覺ndaki 繹hreti bize, alaca覺m覺z boyalar覺n yukar覺da say覺lan 繹zellikleri ta覺y覺p ta覺mad覺覺 hakk覺nda yeter fikir veriyor. Bu hususta bir fikri olmayanlar da boyalar覺 denemi olanlar覺n tavsiyelerine g繹re hareket edebilirler.

Resim boyalar覺 su veya yala eritilerek kullan覺l覺r. Suyla eritilip kulla簫n覺lanlar, gerek yap覺l覺 ve gerekse kullan覺l覺 bak覺mlar覺ndan ta覺d覺klar覺 繹zel簫liklere g繹re, bal覺ca 羹癟 guruba ayr覺l覺r: Suluboya (Aquarell), gua, tempera. Bu boyalar覺n hepsinin renk unsurlar覺 asl覺nda birbirinin ayn覺d覺r. Aradaki fark bu unsurlar覺n her birinde baka baka maddelerle kar覺t覺r覺lm覺 ve b繹ylece bu boyalardan her birinin baka baka maksatlara g繹re haz覺rlanm覺 olmas覺ndad覺r.

Mesela, suluboya effaft覺r. Yani ka覺d覺n 羹zerine s羹r羹ld羹羹 va簫kit onu boyar, fakat kapatmaz. Boyan覺n alt覺ndan ka覺d覺n p羹r羹zleri, kurun kalem izleri g繹r羹l羹r. Daha yukar覺larda s繹ylendii gibi, suluboya, renk un簫surlar覺n覺 Arap zamk覺 veya suda eriyebilen kitre, dekstrin, bal覺k tutkal覺 gibi yap覺kan maddelerle kar覺t覺rarak yap覺l覺r. Boyan覺n donup kat覺lamas覺na en簫gel olmak i癟in de i癟erisine l羹zumu kadar bal, n繹bet ekeri, gliserin, eker pancar覺 veya eker kam覺覺 usaresi gibi eyler kat覺l覺r.

Suluboya 癟al覺malar覺 羹slubu, ge癟en y羹zy覺l覺n sonlar覺ndan itibaren resim alan覺nda mant覺kl覺 bir 癟al覺ma y繹ntemi bulmaya 癟al覺maktad覺r. Bu 癟abalar覺n sadece yal覺 boya 羹zerinde kayda deer bir etkisi olmad覺, ayn覺 zamanda suluboya etkisinden de ka癟覺n覺lmad覺. Suluboyada, renkler birka癟 katmanda 羹st 羹ste bindirilirdi: 繹nce a癟覺k renkler, sonra daha koyu “Untermalung”. Bug羹n tercih edilen 癟al覺ma ekli tam tersidir: resim 繹nce karanl覺klar ve g繹lgelerle balar ve g羹癟lerinden ve dinamizmlerinden tam olarak yararlanarak m羹mk羹n olduunca 癟ok renk kullan覺r.

Eberhard Faber markas覺 da her boyada ustal覺覺n覺 konuturduu gibi sulu boya kalemlerinde de fark覺n覺 ortaya koyuyor. Dier boyalara nazaran yap覺s覺 ve dayank覺l覺覺 kendini 癟ok belli ediyor.

Suluboya Ka覺tlar覺 Nas覺l Olmal覺d覺r?

Suluboya ile yap覺lan ka覺tlar boyamadan 繹nce baz覺 arat覺rmalardan ge癟er. izim ka覺d覺 覺slat覺l覺r ve belirli bir h覺zda d羹z bir y羹zeyde gerilir. Bu s覺rada kenarlar覺ndan bantlan覺r veya kulplarla sabitlenir. Bu ilem s覺ras覺nda, ka覺t su ile 繹nceden doyurulur. Fotoraf ka覺d覺 su ile 覺slanmazsa biz 癟al覺t覺k癟a t羹m suyu emerek k羹癟羹lmeye balayacakt覺r. Bug羹n, suya doymu halde bulunan 癟ok 癟eitli y羹ksek kaliteli fotoraf ka覺tlar覺 bulunmaktad覺r. 襤yi ve sorunsuz bir boya ii i癟in ka覺d覺n en az 300 gram olmas覺 gerekir. ve 羹stte olmal覺d覺r.

D羹nya’daki 襤lk Kurun Kalemin 襤cad覺 儭
Desenli Dolma Kalemler Bir Harika 歹

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.

Kapat Sepetim
Kapat Favori Listesi
Son G繹r羹nt羹lenen Kapat
Kapat

Kapat
Navigasyon
Kategoriler

KAZANMAK 襤襤N EV襤R襤N!

  • Eer 癟ark覺 癟evirmeden kapat覺rsan覺z, bug羹nl羹k ans覺n覺z覺 ka癟覺rm覺 olursunuz
  • 襤ndirim kuponu kazanmak 襤癟in 癟ark覺 癟evirin.
  • 2. Kez ayn覺 g羹n i癟erisinde 癟ark覺 癟eviremez ve ayn覺 zamanda ayn覺 kodu ikinci kez kullanamazs覺n覺z.
  • T羹m detaylar mail kutunuzda. Doru e posta girmeyi ihmal etmeyin. Kodu Kaybetmeyin ans覺n覺 dene butonuna bas覺n ve gelen indirimi kullanmak i癟in sepetinizi oluturun.
ans覺n覺 dene
Never
Remind later
No thanks